* Criteria verbijzonderde fysiotherapeut

·         * Criteria RBCZ® registertherapeut

Criteria RBCZ® registertherapeut

RBCZ registreert en certificeert beroepsbeoefenaren op hbo-niveau van de complementaire en alternatieve geneeswijzen.

De Registertherapeut RBCZ® dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

1.Is in het bezit van een diploma basiskennis medisch-sociale beroepen of psychosociale beroepen, afgestemd op de gevolgde praktijkopleiding en de keuze van de therapie, die in zijn of haar praktijk wordt gegeven.

2.Is onderhevig aan het TCZ-tuchtrecht.

3.De beroepsbeoefenaar onderwerpt zich aan de klachtenregeling van de beroepsorganisatie.

4.Heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

5.Is in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), die bij inschrijving niet ouder is dan drie maanden.

6.Praktijk en praktijkvoering voldoen aan de basisvoorwaarden van de Stichting RBCZ en de specifieke voorwaarden van de beroepsorganisatie.

7.Is in het bezit van een AGB-code.

 

De RBCZ®

 

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert.

RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.

 

HBO- therapeuten

 

Alleen HBO-therapeuten worden geregistreerd in het openbare register van RBCZ. Zij mogen de beschermde titel voeren: BCZ® register-therapeut.

Klacht- en Tuchtrecht

RBCZ wil de kwaliteit van de geregistreerden bewaken door middel van het klacht- en tuchtrecht, dat is vastgelegd in het Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg. Meer informatie kunt u vinden op de website van de stichting RBCZ, www.rbcz.nu

 

Klachten

 

U heeft een klacht. Wat nu?

Het is belangrijk om uw onvrede of klacht eerst met uw therapeut te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komt u er samen uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u anders wilt. Is het moeilijk uw onvrede mondeling te uiten? Probeer het uw therapeut dan schriftelijk voor te leggen.

 

Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten en het probleem de wereld uit te helpen. Meestal lost een goed gesprek met uw therapeut uw onvrede of klacht op

Voelt u zich niet in staat uw onvrede of klacht te bespreken met uw therapeut, laat de situatie dit niet toe of komt u er samen niet uit? Dan kunt u kosteloos de klachtenfunctionaris inschakelen. Neem contact op met de VBAG!

Het secretariaat van de VBAG is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9.00u en 12.00u op nummer 040-2838988. Op andere tijden en wanneer alle lijnen bezet zijn, is het mogelijk het antwoordapparaat in te spreken. U kunt ook een mail sturen naar secretariaat@vbag.nl.